Choreografe Joop Oonk

Work & Collab’s

Laat me niet alleen

Laat me niet Alleen is de nieuwe voorstelling van Daan Bosch in samenwerking met de Theaterstraat. Deze intieme en optimistische voorstelling is een openbare oefening in omgaan met de dood tijdens het leven. Hoe kun je afscheid nemen van het leven? Hoe kunnen je dierbaren afscheid nemen van jou?

Samen met ervaringsdeskundigen uit Amsterdam-Noord, muzikant Pascal van Hulst en performer Joop Oonk ontdekt Daan allerlei rituelen en gebruiken rondom de dood. Van verstild tot kleurrijk, van ernstig tot uitbundig. Hij neemt de bezoekers mee op een bevrijdende ontdekkingstocht met de vraag: hoe geef jij de dood een plek tijdens het leven?

A public exercise in dealing with death in life. Let me not Alone is the new performance by Daan Bosch in collaboration with Theaterstraat. This intimate and optimistic performance is a public exercise in dealing with death during life. How can you say goodbye to life? How can your loved ones say goodbye to you? Together with experts from Amsterdam-North, musician Pascal van Hulst and performer Joop Oonk, Daan discovers all kinds of rituals and customs surrounding death. From tranquil to colorful, from serious to exuberant. He takes the visitors on a liberating voyage of discovery with the question: how do you give death a place during life?

Wheels 360 is een mixed reality voorstelling tussen twee gelijkwaardige spelers – Een rolstoel en een danser. In de voorstelling gaat het over de relatie tussen mens, object en omgeving. ‘Vanaf het begin wordt de associatie van de rolstoel als hulpmiddel ingezet om de toeschouwer bewust te maken van de lading van het object. Er zit een wrange dualiteit in het plaatsnemen in en het gebruik maken van een voorwerp dat wordt gebruikt door mensen met een beperkte mobiliteit, die vaak (ongekozen) dat voorwerp verbonden zijn.

Wheels360

Blocks

Blocks was onderdeel van het Urban Vision programma op het D-Caf Festival te Cairo. In samenwerking met Kleur Bleur Visuals van Mark Ridder kwamen kleurrijke blokken tot leven in de vorm van een verplaatsende dans voorstellingen. Blocks gaat over de urbanisatie en verstedelijking van grote steden als Cairo. De constante beweging van bouw en verplaatsing van de mens.

Blocks was part of the Urban Vision program at the D-Caf Festival in Cairo. In collaboration with Color Bleur Visuals by Mark Ridder, colorful blocks came to life in the form of moving dance performances. Blocks is about the urbanization and urbanization of large cities such as Cairo.The constant movement of construction and displacement of man.

Structured Light

Structured Light takes as a starting point Bruce Nauman’s Walking in a Exaggerated Manner Around the Perimeter of a Square to explore the movement of a performer through a studio space recorded by means of a video camera and a depth sensor (kinect). Structured Light deals with the tension between a physical body and its computable pattern as an entangled interface in which human and machine build a space of negotiation. The division between the human and the digital realm is taken into account not as blended or amalgamated composite, but a distributed system, thus negotiating an increasingly complex boundary in terms that are productive for either side. Presented at the Corporeal Computing Conference, Surrey University, Sept 2013. 

Director: Sebastian Melo
Sound Design: La Tina Sonido – Andrés Silva
Choreography: Nicolas Salazar-Sutil
Performance: Joop Oonk

Unload to Upload is een uniek en nieuw trainingsprogramma uitgegeven in een boek en online training. Het voorziet in een behoefte aan deskundigheid, continuïteit en een gedegen lesopbouw voor dansers en docenten in inclusiedansgroepen.  Inclusiedans zorgt voor een toegankelijkere danspraktijk waarin iedereen welkom is. Inclusiedans versterkt de verbinding tussen amateurs en professionals. Het stimuleert het zoeken naar creatieve mogelijkheden en andere perspectieven. De doelstelling van het trainingsprogramma Unload to Upload is een substantiële verbetering van de kwaliteit van dansdocenten die willen werken met inclusiedans en het aanbod hiervan in het hele dansveld.

Unload to Upload

City on Wheels

Lang doorlopend onderzoek naar de rolstoel als object in de publieke ruimte.

Ongoing research into the wheelchair as an object in public space.