Ultimate survival guide 2022

Happy 2022! Het is alweer zover we mogen een nieuw jaar inluiden. Een jaar volop goede voornemens en positieve energie. Toch is en blijft er nog een probleem en dat is Corona. Ja hoor.. we zitten weer in een lockdown. Dus ik dacht we hebben een Ultimate Survival Guid nodig voor 2022. hopelijk niet voor het gehele jaar, want we hopen natuurlijk dat de hele pandemie snel voorbij gaat. Maar toch, hier komt ie dan!

Survival tip 1

Om te kunnen creëren en stil te staan moet je jezelf kunnen voeden met inspiratie. Het is soms bizar om terug te kijken hoeveel je creëert in een jaar en zeker in een pandemie ben je continue aan het herontdekken of aanpassen. Het kan soms heel uitputtend zijn. Ik persoonlijk voelde me echt inspiratieloos op het einde van 2021. Daarom deze leuke tips om mee aan de slag te gaan.

Domestika: goedkope leuke online cursussen vol inspiratie
Headway: Boeken lezen, luisteren en in een super rap tempo

Survival tip 2

Alles wordt duurder en als kunstenaar verdien je nou niet altijd genoeg om ruim met je geld te kunnen strooien. Daarom is mijn tip nummer 2 geheel in het teken van financiën. Het is totaal niet kunstenaar eigen om het over geld te hebben, al is het wel super belangrijk! Soms kun je het geld dat je hebt gewoonweg veel efficiënter inzetten. Zo kun je heel makkelijk meer inzicht in je uitgaven krijgen door te werken met bijvoorbeeld een app als Dyme. Ook zou je op een simpele manier kunnen gaan beleggen met Peaks. Zet elke dag 1 euro opzij en zo spaar je toch met een kleine beurs.
(weet dat beleggen risicovol is)

Survival tip 3

Onderga kleine field trips. Het de hele dag thuis werken of werken in dezelfde omgeving gaat niet bijdragen aan input. Elke dag hetzelfde zien gaat je niet verrijken. Waar mogelijk ga een dagje ergens anders werken. bij een vriend, collega of kennis (die geen corona heeft), of vind andere plekken in huis waar je kan werken. Gooi je werkomgeving om en verbouw de boel een beetje.

Survival tip 4

Challenge jezelf met iets nieuws dat je niet zo snel zelf zou doen of ondernemen. En dat niet alleen jezelf uitdagen, maar echt jezelf onderdompelen. Dusdanig dat je kan zeggen; ‘Ik ben hier goed in!’ Zo ben ik afgelopen jaar met Tiktok begonnen. Ik voelde me echt te oud voor dit platform en begreep er helemaal niks van. Nu ervaar ik het als een inspiratiebron en naast dat is het gewoon grappig. Nu moet ik wel zeggen dat ik nog geen master ben van Tiktok. Maar dat komt nog wel 😉

Dit waren mijn vier survival tips. Ik ben super benieuwd of je er iets mee kan en laat me weten wat jou challenge in 2022 wordt!

Een portret foto van joop met een glas champagne in haar hand, ze is omgeven in groene bladeren en staat voor een pastel gekleurde muur. Op de foto is de tekst toegevoegd; survival guide.

The ultimate survival guide of 2022

Happy 2022! It’s time to usher in a new year. A year full of good intentions and positive energy. Yet there is and remains a problem and that is Corona. Yes, we are in lockdown again. So I thought we needed an Ultimate Survival Guide for 2022. Hopefully not for the whole year, because of course we hope the whole pandemic is over soon. But still, here it comes!

Survival tip 1

In order to create and stand still, you must be able to feed yourself with inspiration. It is sometimes bizarre to look back at how much you create in a year and especially in a pandemic you are constantly rediscovering or adapting. It can be very tiring at times. Personally, I felt really uninspired at the end of 2021. That’s why these nice tips to get started.
Domestika: Cheap and nice online classes
Headway: Listening to books and or read them very efficient

Survival tip 2

Everything is getting more expensive and as an artist you don’t always earn enough to spend a lot of money. That’s why my tip number 2 is all about finances. It’s not an artist at all to talk about money, although it’s super important! Sometimes you can just use the money you have much more efficiently. This way you can easily gain more insight into your expenses by working with, for example, an app such as Dyme. With Peaks you can also invest in a simple way. Set aside 1 euro every day and save with a small wallet.
(know that investing is risky)

Survival tip 3

Undergo small excursions. Working from home all day or working in the same environment will not contribute to the input. Seeing the same thing every day will not enrich you. If possible, go work somewhere else for a day. with a friend, colleague or acquaintance (who does not have corona), or find other places in the house where you can work. Change your work environment and innovate a little.

Survival tip 4

Challenge yourself with something new that you would not easily do or undertake yourself. And don’t just challenge yourself, but really immerse yourself. Such that you can say; “I’m good at this!” That’s how I started Tiktok last year. I really felt too old for this platform and didn’t understand it at all. Now I experience it as a source of inspiration and besides that it is just funny. Now I must say that I am not a master of Tiktok yet. But that will come 😉

These were my four survival tips. I am very curious if you can do something with it and let me know what your challenge will be in 2022!

Geef een antwoord